Naši partněři

Závod proběhne pod záštitou Českého krasobruslařského svazu
s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 6