Markéta Procházková

Absolventka FTVS UK, PaedDr, obor trenerství 

Účastnice mezinárodního projektu IDP 2014-2018

Praxe 35 let trénování mládeže

Trenérka Mistrů republiky a medailistu v žákovských kategoriích

Trenerka Anny Duskove do období než začala jezdit SD (do 12 let),
později vítězka MS J v kategorii SD

Rozhovor s paní Markétou Procházkovou