Rozhovory s našimi trenéry nyní můžete sdílet na Instragramu a Facebooku 

Podmínky účasti:

Účastníci přihlášení na toto soustředění berou na vědomí, že pořadatel nezodpovídá za možná zranění.
Každý účastník musí mít s sebou zdravotní pojištění platné na území ČR.

Do šaten ZS Hvězda bude přístup umožněn pouze účastníkům akce, tedy řádně přihlášeným prostřednictvím web formuláře. Rodiče ani doprovod nebudou součástí akce.

Ubytování si účastníci akce zajišťují sami.
Doporučené ubytování: Hotel Avion*** www.hotelavion.cz, Hostel FTVS UK* www.ftvs.cuni.cz

Storno podmínky: V případě zájmu je možné sjednat pojištění storno poplatků, informace na čísle +420 602 566 260 nebo email gaa@gaa.cz. POZOR - pojištění storno poplatků je nutné sjednat ještě před uhrazením zápisného!!!

GDPR: Přihlášením vyslovujete souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů a fotografických a audiovizuálních záznamů.


COVID-19:Účast na kempu bude podmíněna splněním podmínek epidemiologických opatření v té době platných. Kempu se mohou zúčastnit osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že:

1) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní
nebo
2) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
nebo
3) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem