Lenka Buzková

Zdravotní sestra

Vzdělání:
- Dětská sestra se specializací v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče pediatrii a neonatologii (ARIP)
- Vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru všeobecná sestra

Praxe:
- VFN Praha, Jednotka intenzivní a resuscitační péče na pediatrii a neonatologii
- FTN Krč Jednotka intenzivní péče
- Praxe v soukromé školce
- Zdravotní a pedagogický dozor na táborech a sportovních soustředěních