ing. Gabriela Machová

Certifikovaná instruktorka

"Cvičení a sport je mojí celoživotní zálibou - do tělocvičny jsem zavítala s maminkou poprvé asi ve 2 letech."

Absolventka trenérské školy FTVS UK se specializací sport pro všechny, trenérka oddílu gymnastiky, lektorka komise gymnastiky MR ČASPV,
trenérka TeamGym Coach level 1, rozhodčí všeobecné gymnastiky a teamgym.

Cvičitelská praxe
1991-1999 cvičitelka všeobecné gymnastiky dětí 5-14 let
1993-1999 cvičitelka různých forem aerobiku (body, step) žen a mužů
od 2007 trenérka v SK Gymsport dětí od 4 do 16 let
od 2007 cvičitelka pilates, jogalates

Další činnost:
pravidelná příprava pohybového obsahu pro kroužky gymnastiky na ZŠ
příprava gymnastických cvičení na mezinárodních školách (v anglickém jazyce)

Dosažená kvalifikace:
cvičitel 2. třídy všeobecné gymnastiky
cvičitel 3. třídy aerobiku
cvičitel 4. třídy rekreačních aktivit a pobytu v přírodě
trenérská škola při FTVS v Praze
rozhodčí teamgym junior

Kurzy a semináře: step aerobic s Olgou Šípkovou, powerjóga s Vaškem Krejčíkem, jóga pro děti, seminář "Dítě a pohyb", východoasijské cvičební systémy, pilates, zdravotní tělesná výchova, rope skipping, hry a pobyt v přírodě

Rozhovor s Gábinou Machovou