Rozhovory s našimi vedoucími trenéry nyní můžete sdílet na Instragramu a Facebooku

Podmínky účasti: 

Závodníci přihlášení na toto soustředění berou na vědomí, že pořadatel nezodpovídá za možná zranění.
Každý účastník musí mít s sebou zdravotní pojištění platné na území ČR.

Do šaten ZS Hvězda bude přístup umožněn pouze účastníkům akce, tedy řádně přihlášeným závodníkům a řádně registrovaným trenérům (prostřednictvím web formuláře). Rodiče ani doprovod nebudou součástí akce.

Stravování organizátor zajišťuje pouze účastníkům akce. Účastníci se budou stravovat v Restauraci Kanada u stolů vyhrazených pouze pro ně a v časech dle časového harmonogramu po jednotlivých skupinách.

Ubytování si účastníci akce zajišťují sami.
Doporučené ubytování: Hotel Avion*** www.hotelavion.cz, Hostel FTVS UK* www.ftvs.cuni.cz

Storno podmínky: Jelikož je počet účastníků přísně limitovaný, bude při neúčasti závodníka vrácena pouze částka za stravu. V případě zájmu je možné sjednat pojištění storno poplatků, informace na čísle +420 602 566 260 nebo email gaa@gaa.cz. POZOR - pojištění storno poplatků je nutné sjednat ještě před uhrazením zápisného!!!

POZOR: ZMĚNA ČÍSEL BANKOVNÍCH ÚČTŮ!!! 
pro platbu v CZK: účet č. 303377745/0300 - ČSOB Praha
pro platbu v EUR: 
IBAN: CZ0703000000000303378035, BIC: CEKOCZPP - ČSOB Praha


GDPR: Přihlášením vyslovujete souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů a fotografických a audiovizuálních záznamů.  


COVID-19:
Účast na kempu bude podmíněna splněním podmínek epidemiologických opatření v té době platných. Kempu se mohou zúčastnit osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že:

1) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní
nebo
2) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
nebo
3) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem