Ice Skating Prague 6, z.s.

Hlavní činností spolku je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. organizovat své členy na principu dobrovolnosti s cílem provozovat sportovní činnost, zejména pak krasobruslení a s ním související sporty, vést ke sportu mládež, propagovat krasobruslení a vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro své členy.

předseda: Dagmar Toulová

sídlo spolku: Kladenská 405/48, 160 00 Praha 6
IČO: 05918898

Bankovní spojení CZK: 

Název majitele účtu: Ice Skating Prague 6, Adresa: Československá obchodní banka, Dejvická 40, Praha 6
číslo účtu: 279193726/0300

IBAN: CZ92 0300 0000 0002 7919 3726

Payment Details EUR: 
Account Holder: Ice Skating Prague 6, Adress: Československá obchodní banka, Dejvická 40, Praha 6 
IBAN: CZ02 0300 0000 0002 8254 3010 

tréninky: ZS Hvězda nebo v jeho těsné blízkosti