Ice Skating Prague 6, z.s.

Ice Skating Prague 6, z.s.. Hlavní činností spolku je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. organizovat své členy na principu dobrovolnosti s cílem provozovat sportovní činnost, zejména pak krasobruslení a s ním související sporty, vést ke sportu mládež, propagovat krasobruslení a vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro své členy.

předseda: Dagmar Toulová
člen: Mgr. Miroslav Bokor
člen: ing. Gabriela Machová
KRK: ing. Gabriela Machová

sídlo spolku: Kladenská 405/48, 160 00 Praha 6
IČO: 05918898

Bankovní spojení / Payment details

Název banky / Name of bank: Československá obchodní banka
Adresa banky / Address of bank: Dejvická 40, 160 00 Praha 6
Název majitele účtu / Name of the account holder: Ice Skating Prague6, z.s.


Pro platbu v Kč / For the payment in CZK
Číslo účtu / Account number.: 279193726/0300
IBAN: CZ9203000000000279193726
BIC: CEKOCZPP


Pro platbu v EUR / For the payment in EUR
IBAN: CZ0203000000000282543010
BIC: CEKOCZPP

tréninky: ZS Hvězda nebo v jeho těsné blízkosti

Náš tým / Our Team