Ondra Pour

Kvalifikovaný dozor

Vzdělání:
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
Evropská ul., Praha 6, obor Sociální pedagogika 

Odborná praxe:
mateřská škola Montessori v ulici Gymnasijní v Praze
Diagnostický ústav v Dobřichovicích