Náš tým / Our Team

Dagmar Toulová

předseda
president

Juan Bürger

kolečkové bruslení
freestyle, U rampa ...

Andrea Václavíková

krasobruslení
figure skating

Lenka Drozdová

sportovní fotograf
photographer

Ice Skating Prague 6, z.s.

Ice Skating Prague 6, z.s.. Hlavní činností spolku je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. organizovat své členy na principu dobrovolnosti s cílem provozovat sportovní činnost, zejména pak krasobruslení a s ním související sporty, vést ke sportu mládež, propagovat krasobruslení a vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro své členy.

předseda: Dagmar Toulová
člen: Mgr. Miroslav Bokor
člen: ing. Gabriela Machová
KRK: ing. Gabriela Machová

sídlo spolku: Kladenská 405/48, 160 00 Praha 6
IČO: 05918898

tréninky: ZS Hvězda nebo v jeho těsné blízkosti