Skupinu ADULT otevíráme v rámci obou turnusů 

Letního tábora 8.-12.7. a 22.-26.7.2019