Kemp III.


Kemp II.


Kemp I.
Letní příměstský Tábor & Adult Figure Skating Camp

Informace pro účastníky Prague Skating Summer

Registrace v kanceláři na zimním stadionu
neděle 18:00-20:00 (možnost pro ubytované)
pondělí od 6:30 (pro všechny)

Opatření COVID - 19:

Aktuálně platí povinnost testování dětí na hromadných akcích (tábory a podobně)
Pravidla pro účast na I. týdnu Prague Skating Summer jsou následující:


- pro účastníky kempu:
povinnost PCR nebo antigenního testu - platost 7 dní

Při nástupu na kemp doporučujeme předložení PCR nebo antigenního testu s výsledkem z certifikované laboratoře a to ne staršího jednoho dne. Platnost testu pak "vydrží" po celý čas kempu, tedy až do soboty.
Čestné prohlášení od rodiče nebo zákonného zástupce nebude akceptováno.
V případě nepředložení negativního výsledku testu nabízíme možnost antigenního testování na místě (za přítomnosti svědků). Cena jednoho antigenního testu je 80Kč

doklad o prodělání nemoci COVID-19 nebo platé očkování bude též akceptováno


- pro vstup rodičů a doprovodu do prostoru ZS:
Z důvodu velkého počtu dětí na našich kempech a tedy i s tím spojeným velkým rizikem přenosu nemoci COVID-19 prosím zvažte, zdali je přítomnost Vás, rodičů a doprovodných osob na zimním stadionu nezbytná. Pokud ano, tak výlučně s dodržováním následujícíh pravidel.
- předložení PCR testu s výsledkem z certifikované laboratoře ne starším jednoho dne
- předložení antigenního testu s výsledkem z certifikované laboratoře ne staším jednoho dne (prokážete-li se antigenním testem při nástupu na kemp je jeho platnost nutné obnovit nejpozději ve čtvrtek ráno)
- předložení dokladu o očkování 
- předložení dokladu o prodělané nemoci COVID-19 

Stravování:
Pro účastníky kempu budou v Restauraci Kanada vyhrazeny stoly.
Dodržování časového harmonogramu obědů a oddělené stravování účastníků kempu a ostatních hostů restaurace je nezbytné.
Večeře od 16:00 do 20:00 pro všechny účastníky, u vyhrazených stolů
Osoby bez platné stravenky se nebudou moci u vyhrazených stolů stravovat ani zdržovat.

Upozornění: Účastníci přihlášení na toto soustředění berou na vědomí, že pořadatel nezodpovídá za možná zranění. Každý účastník musí mít s sebou zdravotní pojištění platné na území ČR.

GDPR:Přihlášením na kemp vyslovujete souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů a fotografických a audiovizuálních záznamů.