Informace o změně termínu úhrady 
Letních škol krasobruslení 
a Letního tábora s krasobruslením v Praze


Pokud jste tak ještě neučinili, termín úhrady pro všechny Letní školy krasobruslení posouváme na 6.6.2020.
Termín úhrady pro Letní příměstský tábor a Adult Figure Skating Camp zůstává 6.6.2020

Předpokládáme, že po tomto datu již bude situace stabilnější a nedojde k dramatickým změnám ve vydaných pravidlech a opatřeních. Považujte, prosím, tento termín za závazný. Do té doby budeme sledovat vývoj epidemiologické situace, o případných měnách v organizaci Vás budeme informovat koncem května nebo v prvních červnových dnech. Prosím pak o rychlé jednání. Termín úhrady jsme posunuli záměrně co nejpozději, abychom snížili riziko nutných organizačních změn mezi Vaší úhradou a začátkem kempu.

V případě nebude-li na některém z turnusů možná účast zahraničního trenéra, LŠK proběhne ve stejném režimu, ale pouze s českými a slovenskými trenéry. Počítejte, prosím, i s touto variantou.

Cenovou úlevu v tomto případě nemůžeme garantovat. Letní školy jsou plánovány dlouho dopředu, některé náklady již byly uhrazeny, jiné se v souvislosti s danou situací naopak objeví nebo narostou.

Přihlášení, kteří nebudou mít po tomto datu uhrazeno, budou nahrazeni jinými zájemci bez dalšího upozornění.

Děkujeme za pochopení a děkujeme za součinnost v této zvláštní době. Věřím, že si vzájemně dokážeme vyjít vstříc a zajistit tak všem zúčastněným co možná nejkvalitnější sportovní zážitek.

Těšíme se již brzy na viděnou v Praze
Dáša Toulová


...pro děti / for Kids

...pro dospělé / ...for Adults

...pro krasobruslaře /...for Figure Skaters

Pozvánky ke stažení:

Pozvánky v angličtině / Invitations in English: